Kontakt i zasady udostępniania

Prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem Archiwum w celu zaplanowania wizyty, najlepiej drogą mailową (archpp@isppan.waw.pl) lub ew. poprzez sekretariat ISP PAN (+48 22 825 52 21).

Dokumenty:

  1. Regulamin udostępniania dokumentów z Archiwum Partii Politycznych prowadzonego przez Instytut Studiów Politycznych PAN – [PDF, 1 MB].
  2. Karta Czytelnika (wzór) [PDF, 1 MB]
  3. Karta Udostępniania (wzór) [PDF, 1 MB] [DOC, 1 MB]
  4. Wniosek o wykonanie usługi reprodukcyjnej (wzór) [PDF, 1 MB] [DOC, 1 MB]