Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo “Zjednoczenie”

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.10/1 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo “Zjednoczenie” – 1990 r.
  1. Statut Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Zjednoczenie, 1990, s. 9;