Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.9/1 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 1990 r.
 1. Program i Statut Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, 1990, s. 18;
Sygn. 1.9/2 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 1991 r.
 1. Informacja o partii, 1991, s. 1;
 2. “Propozycje uchwał Zjazdu” oraz “Propozycje do konstytucji RP”, 1990-1991 [?], s. 2;
 3. Informacja o nawiązaniu współpracy pomiędzy ChDSP a Biurem Studiów i Analiz Senatu, 02.08.1991, s. 1;
 4. Sprawozdanie finansowe ChDSP (V/1990 – XII/1991), , s. 6;
 5. Skład Zarządu Głównego oraz Rady Naczelnej (zał. 1), 1991, s. 1;
 6. Skład Głównego Sądu Organizacyjnego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Centralnego Zespołu Lustracyjnego (zał. 1a), 1991, s. 1;
 7. Ulotka zachęcająca do wstąpienia do ChDSP, 1991, s. 1;
 8. Deklaracja członkowska, 1991, s. 1;
 9. Kwartalna ankieta sprawozdawcza dla kół ChDSP, 1991, s. 2; Fragment tekstu o nieznanej proweniencji dot. partii, 1991, s. 1;
Sygn. 1.9/3 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 1992 r.
 1. “Sprawozdanie Zarządu Głównego ChDSP z działalności Stronnictwa w okresie od III Kongresu tj. czerwca 1990 r. do stycznia 1992 r.”, 1992, s. 15;
 2. “Sprawozdanie Rady Naczelnej ChDSP z działalności maj 1990 – styczeń 1992”, 1992, s. 5;
 3. Apel do członków ChDSP, 30.02.1992, s. 2;
 4. Wycinek prasowy „Chadecja bez obciążeń”, 12.05.1992, s. 1;
 5. “Porozumienie o współdziałaniu politycznym i organizacyjnym między Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwem Pracy i Forum Chrześcijańsko – Demokratycznym i Chrześcijańską Demokracją”, 30.07.1992, s. 2;
 6. Skład władz ChDSP (stan na 1 października 1992), 01.10.1992, s. 4;
 7. Skład władz ChDSP, b.d., s. 4;
 8. Deklaracja Nadzwyczajnego Zjazdu ChDSP, 10.10.1992, s. 2;
 9. 1. List Sekretarza Generalnego Andrzeja Świtalskiego dot. uroczystości 55 rocznicy powstania Stronnictwa Pracy i zjednoczenia ruchu chrześcijańsko–demokratycznego; 2. Deklaracja Nadzwyczajnego Zjazdu ChDSP z 10.10.1992, , s. 2;
 10.  Informacja dla członków Stronnictwa, 14.10.1992, s. 2;
 11. Oświadczenie z 23 października 1992 r. w/s polityki społeczno–gospodarczej państwa, 23.10.1992, s. 1;
 12. Oświadczenie ZG ChDSP w sprawie referendum nt. aborcji,, 19.11.1992, s. 1;
 13. Kalendarz ChDSP na 1992 r. , 1992, s. ;
Sygn. 1.9/4 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – IV Kongres, 7 luty 1992 r.
 1. Program i Statut ChDSP, IV Kongres, 07.08.1992, s. 16;
 2. Program i Statut ChDSP, IV Kongres, [07.08.1992], s. 19;
 3. Wykaz władz wybranych podczas IV Kongresu, 07-08.02.1992, s. 1;
 4. Wycinek prasowy „Jankowski zastąpił Siłę-Nowickiego”, “Życie Warszawy”, 10.02.1992, s. 1;
 5. “Program (projekt przedstawiony pod obrady IV Kongresu)”, luty 1992, s. 58;
Sygn. 1.9/5 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 1993 r.
 1. Uchwała ZG ChDSP dotycząca organizacji kół, 21.01.1993, s. 1;
 2. 1. “Oświadczenie ZG ChDSP z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie procesu sądowego min. M. Wachowskiego”; 2. „Uchwała ZG ChDSP dotycząca organizacji kół z dnia 21.01.1993 roku”, 21.01.1993, s. 2;
 3. “Oświadczenie ZG ChDSP z dnia 21 stycznia 1993 r. w sprawie procesu sądowego min. M. Wachowskiego”, 21.01.1993, s. 1;
 4. “Poradnik organizacyjny (do użytku wewnętrznego)”, styczeń 1993, s. 20;
 5. Wywiad z Tadeuszem Zdziarskim pt. „Oddać społeczeństwu, co mu zagrabiono”, „Powściągliwość i Praca”, lipiec-sierpień 1993, , s. 4;
 6. Formularz sprawozdania finansowego koła dotyczące składek członkowskich za rok 1993, 1993, s. 2;
Sygn. 1.9/6 – Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy – 1994 r.
 1. “Sprawozdanie Polityczne Prezesa Stronnictwa z prac Zarządu Głównego Chrześcijańsko Demokratycznego Stronnictwa Pracy z okresu pomiędzy IV i V Kongresem”, luty 1994, s. 12;