Chrześcijańska Partia Pracy

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.8/1 – Chrześcijańska Partia Pracy – 1990 r.
  1. „Program ideowy”, wrzesień 1990, s. 14;
  2. Statut ChPP, [1990?], s. 10;
  3. Ankieta Biura Studiów i Analiz Kancelarii  Senatu RP z informacją o ChPP, [b.d.], s. 1;