Chrześcijańska Demokracja

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.5/1 – Chrześcijańska Demokracja – 1991 r. r.
  1. Informacje o Chrześcijańskiej Demokracji (stan na 1991 r.), 1991, s. 6;
Sygn. 1.5/2 – Chrześcijańska Demokracja – 1994 r.
  1. „Ku Jedności” – założenia programowe Chrześcijańskiej Demokracji, 15.01.1994, s. 4;
  2. „Nowa Polska” – założenia programowe Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy, 15.01.1994, s. 4;
  3. Umowa zjednoczeniowa pomiędzy Chrześcijańsko – Demokratycznym Stronnictwem Pracy a Chrześcijańską Demokracją, projekt zatwierdzony przez Kongres ChD, 15.01.1994, s. 1;
  4. Ulotka: 1. Umowa zjednoczeniowa pomiędzy Chrześcijańską Demokracją  i Chrześcijańsko Demokratycznym Stronnictwem Pracy; 2. Założenia programowe „Nowa Polska”; 3. Projekt uchwał Kongresu Zjednoczeniowego zgłoszony przez ChD, 1994, s. 4;
  5. List ChD do Tomasza Jackowskiego prezesa ChDSP w/s Kongresu Zjednoczeniowego, 09.02.1994, s. 1;
  6. Projekt uchwał Kongresu Zjednoczeniowego zgłoszony przez Chrześcijańską Demokrację, [1994], s. 1;