Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.6/1 – Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy – 1994 r.
 1. Regulamin obrad V Kongresu ChDSP /projekt/, luty 1994, s. 2;
 2. Statut ChDSP, VI Kongres ChDSP, 19-20.02.1994, s. 11;
 3. Informacja o postanowieniach VI Kongresu ChDSP, , s. 2;
 4. Deklaracja programowa ChDSP, , s. 2;
 5. Druk ulotny z oświadczeniem Zarządu Okręgu Warszawskiego ChDSP z dn. 18.03.1994 oraz informacjami o partii i zaproszeniu do współdziałania, , s. 2;
 6. Władze ChDSP, , s. 4;
 7. „Poradnik organizacyjny. Do użytku wewnętrznego”, listopad 1994, s. 20;
 8. „Dokumenty programowe Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy”, w tym: 1. Deklaracja programowa z VI kongresu z 20.02.1994 r.; 2. Zarys Programu uchwalony przez Radę Naczelną 10.12.1994 r., grudzień 1994, s. 16;
 9. Deklaracja członkowska, b.d., s. 2;
Sygn. 1.6/2 – Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy – 1995 r.
 1. „Podstawowe dokumenty Chrześcijańskiej Demokracji – Stronnictwa Pracy”, w tym: 1. Deklaracja programowa z VI Kongresu z 20.02.1994 r.; 2. Zarys Programu . Deklaracja programowa uchwalona przez Radę Naczelną 10.12.1994 r.; 3. Statut Partii uchwalony przez VI Kongres 20.02.1994 r., styczeń 1995, s. 26;
 2. List Zarządu partii do przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego, 27.05.1995, s. 3;