Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.7/1 – Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej – I Kongres Krajowy w dn. 18-19 IX 1998 r..
 1. Program obrad I Kongresu Krajowego ChDRP, 18-19.09.1998, s. 2;
 2. Przemówienie Lecha Wałęsy , 18-19.09.1998, s. 2;
 3. Przemówienia Lecha Wałęsy i Marka Gumowskiego, 18-19.09.1998, s. 8;
 4. Statut Partii – projekt (materiały kongresowe), 18-19.09.1998, s. 20;
 5. Statut Partii (I Kongres Krajowy), 18-19.09.1998, s. 32;
 6. Projekt założeń programowych (materiały kongresowe), 18-19.09.1998, s. 32;
 7. Założenia programowe (materiały kongresowe), 18-19.09.1998, s. 54;
Sygn. 1.7/2 – Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej – 1998 r.
 1. Statut partii (wydruk ze strony partii), 1998, s. 13;
 2. Historia partii (wydruk ze strony partii), 1998, s. 2;
 3. Formularz ankiety personalnej członka ChDRP wraz z deklaracją przystąpienia do ChDRP, 1998, s. 4;
 4. Informacja dla prasy w/s posiedzenie Rady Politycznej ChDRP, 28.10.1998, s. 1;
Sygn. 1.7/3 – Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej – 1999 r.
 1. Informacja o otwarciu i poświęceniu nowej siedziby ChDRP, 12.01.1999, s. 1;
 2. Oświadczenie Zarządu Krajowego ChDRP w/s złej sytuacji społeczno- politycznej w kraju, 03.02.1999, s. 1;
 3. Oświadczenie w/s powołania Krajowego Komitetu Wyborczego „Chadecja”, 04.02.1999, s. 1;
 4. Oświadczenie ChDRP w/s importu z krajów UE, 18.02.1999, s. 1;
 5. Komunikat ChDRP z 15.05.1999, 15.05.1999, s. 1;
 6. Komunikat o I Ogólnopolskim Chadeckim Forum Budowlanym – Lublin ’99, 28.05.1999, s. 1;
 7. Komunikat w/s powołania Komisji Porozumiewawczej przez ChDRP, Konfederację Polski Niepodległej, Porozumienie Prawicy Polskiej i Ruch Solidarni w Wyborach, 14.07.1999, s. 1;
 8. Komunikat Rady Politycznej ChDRP w/s Wyborów Prezydenckich 2000 (kopia z sygnaturą), 14.12.1999, s. 1;
 9. Komunikat Rady Politycznej ChDRP w/s Wyborów Prezydenckich 2000 (kopia z podpisem), 14.12.1999, s. 1;
Sygn. 1.7/4 – Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej – 2000 r.
 1. Komunikaty ChDRP z 10.05.2000 i 15.05.2000, 10.05.2000 i 15.05.2000, s. 2;
 2. Informacje o władzach ChDRP (stan na 21.02.2000), 21.02.2000, s. 1;
 3. Oświadczenie twórców i inicjatorów stron internetowych w/s  działań Władz Krajowych ChDRP, 14.02.2001, s. 2;
 4. Uchwała Rady Politycznej ChDRP w/s tworzenia nowej formacji politycznej, 09.01.2002, s. 1;