Centrum

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.4/1 – Centrum – 2004 r.
 1. Deklaracja Zbigniewa Religi, styczeń 2004, s. 1;
 2. List otwarty do Aleksandra Kwaśniewskiego w/s pośmiertnego awansu dla śp. płk. Kuklińskiego, 18.02.2004, s. 1;
 3. Oświadczenie Komitetu Założycielskiego Centrum, 23.02.2004, s. 1;
 4.  „Nasze 150 dni organizacyjnych”, 27.02.2004, s. 1;
 5. Dane adresowe i kontaktowe do Biura Krajowego, marzec 2004, s. 1;
 6. Deklaracja członkowska, marzec 2004, s. 3;
 7. Lista pełnomocników wojewódzkich, marzec 2004, s. 1;
 8. Komunikat w/s zakończenia pierwszego etapu budowania struktur organizacyjnych, 04.03.2004, s. 1;
 9.  „Deklaracja Centrum”, marzec 2004, s. 2;
 10. Propozycja naprawy systemu ochrony zdrowia, marzec 2004, s. 3;
 11. Stanowisko w/s wyborów do Parlamentu Europejskiego, marzec 2004, s. 1;
 12. Statut partii Centrum z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Kongresie Krajowym w dn. 27.11.2004 r., 27.11.2004, s. 20;