Bezpartyjny Blok Wspierania Reform

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn.: 1.3/1 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – 1993 r.
 1. Informacja prasowa w/s posiedzenia rejestracyjnego BBWR, 29.11.1993, s. 1
 2. Statut BBWR, 1993, s. 16
 3. „Polityka gospodarcza / dot. podrozdziałów Programu […]”, KW BBWR, 1993, s. 2
 4. „Kierunki doskonalenia polityki rolnej”, 1993, s. 1
 5. „Instytucjonalne podstawy realizacji polityki rolnej przez państwo”, 1993, s. 2
 6. „Propozycje programowe dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie”, 1993, s. 3
 7. „Samorząd terytorialny w kontekście dalszej reformy administracyjnej państwa”, 1993, s. 4
 8. „Wygrać powinna Polska” – broszura wyborcza z wyborów parlamentarnych 1993, 1993, s. 16
 9. „Tezy programowe”, 1993, s. 2
Sygn.: 1.3/2 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – 1994 r.
 1. Wywiad z prof. Zbigniewem Religą zamieszczona w „Słowie” z dn. 18.01.1994,  18.01.1994, s. 4
 2. Oświadczenie w/s sytuacji strajkowej w kraju,  10.03.1994, s. 1
 3. Oświadczenie w/s zmiany małej konstytucji,  18.04.1994, s. 1
 4. Oświadczenie w/s sytuacji strajkowej w kraju,  28.04.1994, s. 1
 5. Wywiad z prof. Zbigniewem Religą,  04.05.1994, s. 3
 6. Oświadczenie Z. Religii w/s artykułu pt. ”Religa obala mit. Koniec BBWR”,  08.06.1994, s. 1
 7. „Oświadczenie Członków Założycieli i Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich Stowarzyszenia BBWR” w/s przekształcenia Bloku w formację polityczną,  28.06.1994, s. 1
 8. Komunikat Zarządu Głównego BBWR w/s wyborów samorządowych ’94,  06.07.1994, s. 1
 9. Uchwała Zarządu Wojewódzkiego BBWR w Krakowie w/s I Ogólnopolskiego Walnego Zjezdu BBWR, 1994, s. 1
 10. Broszura „Moja Polska” z I Ogólnopolskiego Walnego Zjazdu BBWR w dn. 10-11.11.1994; Errata do strony 22, 1994, s. 29
 11. Wykaz oddziałów wojewódzkich BBWR wraz z ich prezesami, 1994, s. 1
 12. Krótkie życiorysy członków BBWR, 1994, s. 4
 13. Deklaracja członkowska, 1994, s. 1
 14. Sylwetki senatorów, 1994, s. 1
 15. Życiorys Zbigniewa Religi, 1994, s. 1
 16. „Plan główny dla Polski”,  opr. Jerzy Eysymontt , 1994, s. 4
 17. Stanowisko w/s nominacji Elżbiety Chojny Duch na stanowisko wiceministra Finansów, 1994, s. 1
Sygn.: 1.3/3 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – 1995 r.
 1. Adresy oddziałów BBWR wraz z ich władzami, 1994-1995, s. 4
 2. Informacja o inauguracyjnym zebraniu Zespołu Parlamentarnego ds. Rodziny, 30.03.1995, s. 1
 3. Uchwała nr 1/95 w/s zasad działania BBWR, marzec 1995, s. 1
 4. „Propozycja działania BBWR w okręgach /projekt/”, marzec 1995, s. 1
 5. „Informacje o stanowisku BBWR prezentowanym przez posłów w trakcie debat sejmowych”, 9-14.05.1995, s. 5
 6. Oświadczenie BBWR w/s powołania Bloku dla Polski , 23.11.1995, s. 1
 7. „Aktualne dane o szefach Oddziałów BBWR”, 1995, s. 4
Sygn.: 1.3/4 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform – 1997 r.
 1. Oświadczenie Zespołu Organizacyjnego Formacji Młodych BBWR  w/s uchwały Młodej Demokracji  dotyczącej zniesienia odpowiedzialności karnej za posiadanie lekkich narkotyków, 1997, 1997, s. 1
 2. „Regulamin Organizacji Młodzieżowej BBWR – Formacja Młodych”, 1997, s. 2
 3. Informacja Stanisława Krupki o Narodowo – Chrześcijańsko – Demokratycznym Bloku dla Polski, 1997, s. 3
 4. „Deklaracja Programowa Narodowo – Chrześcijańsko – Demokratycznego Bloku dla Polski”, 1997, s. 10