Katalog

Prezentujemy nowy sposób przeglądania zasobu archiwalnego Archiwum Partii Politycznych ISP PAN. Katalog został stworzony z myślą, aby udostępnić zdigitalizowane materiały w sposób przystępny. Materiały są układane wg. ugrupowań politycznych. Będą więc przedstawione w jednym miejscu dokumenty wytworzone przez ugrupowanie, ale również przez odpowiednie komitety wyborcze tego ugrupowania.

Poniżej udostępniamy pierwsze skany. Jest to część dokumentacji aktowej poszczególnych ugrupowań i koalicji politycznych. Nie obejmuje ona jeszcze dokumentacji aktowej z okresów wyborczych oraz czasopism i publikacji wydawanych przez nie. Te będą dodawane w późniejszym czasie.

Cały zasób Archiwum Partii Politycznych dostępny jest w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych.

Generated by wpDataTables