Zasady udostępniania/wzory dokumentów

Regulamin

Regulamin udostępniania dokumentów z Archiwum Partii Politycznych prowadzonego
przez Instytut Studiów Politycznych PAN - plik PDF.

Lista dokumentów do pobrania

1. Wzór karty czytelnika - plik MS Word.
2. Wzór karty kontrolnej - plik MS Word.
3. Wzór karty udostępnienia - plik MS Word.
4. Wzór wniosku o wykonanie usługi reprodukcyjnej - plik MS Word.