Lista dokumentów do pobrania

1. Regulamin udostępniania dokumentów z Archiwum Partii Politycznych
prowadzonego przez Instytut Studiów Politycznych PAN - plik PDF.
2. Wzór karty czytelnika - plik MS Word.
3. Wzór karty udostępnienia - plik MS Word.
4. Wzór wniosku o wykonanie usługi reprodukcyjnej - plik MS Word.