Unia Pracy

Sygnatura Tytuł Daty skrajne Liczba skanów
1/UP.1992-1998 Unia Pracy 1992-1998 1992-1998
1/UP.B.1992-1996 Unia Pracy 1992-1996 (broszury) 1992-1996
1/UP.1999-2000 Unia Pracy 1999-2000 1999-2000
1/UP.2001-2002 Unia Pracy- Klub Parlamentarny 2001-2002 2001-2002