Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów

Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów

Sygnatura Tytuł Daty skrajne Liczba skanów
1/PPChD.1999-2001 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów - 1999-2001 1999-2001
1/PPChD.KP.2000 Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów - Klub Parlamentarny - 2000 r. 2000-