Aktualności

Publikacje APP

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem wydanych przez archiwum publikacji źródłowych. Przede wszystkim są to edycje programów wyborczych (z wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego) z okresu 1989-2015. [publikacje]

Równocześnie zachęcamy do przesyłania do nas informacji bibliograficznych o działach powstałych na podstawie naszych materiałów archiwalnych. Jesteśmy w trakcie prac nad listą takich publikacji.

Dokumentacja ostatnich wyborów parlamentarnych

W okresie jesienno-zimowym kończone były prace obejmujące zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących ostatnie wybory parlamentarne. Zebrane zostały druki ulotne i plakaty poszczególnych komitetów wyborczych. Jak również zostały zarchiwizowane strony internetowe przeszło 40 ugrupowań i komitetów wyborczych. Pozyskano również przeszło 120 statutów partii politycznych obecnie funkcjonujących.
Wkrótce zostanie udostępniony inwentarz pozyskanej dokumentacji. Jednak w pierwszej kolejności zostaną opublikowane programy polityczne poszczególnych ugrupowań parlamentarnych z ostatnich lat.

Nowa kolekcja

Miło nam poinformować, że zasób Archiwum Partii Politycznie własnie powiększył się o bardzo cenną i dużą kolekcję. Pan dr. Dominik Szczepański przekazał do archiwum wyniki swojej wieloletniej kwerendy archiwalnej dotyczącej Unii Wolności. W sumie przekazano nam siedem kartonów z dokumentami. Wkrótce je wstępnie uporządkujemy i udostępnimy ich spis na naszej stronie.

Dr Dominik Szczepański korzystając między innymi z naszych materiałów opublikował parę lat temu książkę pt. „Unia Wolności : założenia programowe i działalność (1994-2005)”, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013.

Nowe skany

Do internetowej wersji Archiwum Partii Politycznych zostały właśnie dołączone kolejne zeskanowe materiały. Tym razem opracowane zostały przede wszystkim partie chadeckie z lat 90-tych (ale nie tylko!), tj. dokumenty następujący partii: Centrum, Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej, Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Chrześcijańska Demokracja, Chrześcijańska Partia Pracy, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Chrześcijańsko–Demokratyczne Stronnictwo Zjednoczenie.

Dokumenty można przeglądać tutaj.

Zapraszamy!

„Skarby Polskiej Akademii Nauk” – wystawa

Zbiory Archiwum Partii Politycznych zostały przedstawione w ramach wystawy „Skarby Polskiej Akademii Nauk” organizowanej przez PAN Archiwum w Warszawie. Wystawa przedstawiająca zbiory archiwów funkcjonujących w ramach Polskiej Akademii Nauk została przedstawiona 15 listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Obecnie całą wystawę można obejrzeć na stronie organizatora: Wystawa: Skarby Polskiej Akademii Nauk (pan.pl)