Archiwum Partii Politycznych działa w strukturze Instytutu Studiów Politycznych PAN od 1993 r. , obecnie jako pracownia Zakładu Najnowszej Historii Politycznej. Archiwum stanowi unikatowy zespół, w ramach którego zbierane są dokumenty i publikacje, wytworzone przez kilkadziesiąt polskich partii i ugrupowań politycznych, które od wyborów czerwcowych 1989 roku posiadały lub posiadają swą reprezentację parlamentarną. Monitorowana jest także działalność partyjnych frakcji, organizacji młodzieżowych oraz oddziałów terenowych. Zbiory dokumentów w Archiwum obejmują m.in. uchwały, oświadczenia, statuty partyjne oraz materiały programowe i wyborcze. W zasobach Archiwum znajdują się również biuletyny i inne rodzaje prasy partyjnej, materiały ze zjazdów i kongresów partyjnych, publikacje książkowe, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne, itp. Archiwum Partii Politycznych ISP PAN posiada aktualne informacje na temat siedzib i władz poszczególnych partii i ugrupowań, będących przedmiotem prac Archiwum.
Archiwum jest czynne w poniedziałki i środy. Prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem Archiwum w celu zaplanowania wizyty.

Lipiec 26, 2018

Udostępniamy pierwszą część inwentarza

Niniejszym udostępniamy pierwszą część inwentarza, którą będziemy sukcesywnie rozbudowywać.
Kwiecień 29, 2018

Nowe partie w Inwentarzu

W tym miejscu będziemy informować o ostatnio dodanych wpisach dotyczących partii i ugrupowań politycznych.
Maj 8, 2014

Nowa strona internetowa Archiwum

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy nową stronę, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom w udostępnieniu informacji o partiach politycznych, ich programom oraz składach osobowych.

Kontakt

Instytut Studiów Politycznych PAN